Sinds

1888


Tuurkes Vissite

Put 1 Zuiveraar

V V H V


GNC Hengelsport

Oosterzele

Homepagina Geschiedenis Bestuur Kalenders 2018 Reglementen 2018 Wedstrijduitslagen   EvenementenRoyal Fishing Club Gantois vzw.

Voorzitter: Frank Baczkowski


Kloosterstraat 100 - 9090 Melle

Tel.: 09/252.23.90 - Gsm: 0474.477.281


Vzw nr.:  410.594.169


Vzw Rekening nr:  BE 89 0682 3259 2485


website view counter

    PRIVACYBELEID


De uitbater van deze website hecht belang aan privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat er om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel worden gebruikt in het kader van het klantenbeheer, om de gebruiker op de hoogte te houden van de activiteiten en promoties. De gebruiker kan steeds, kosteloos en op verzoek, zich verzetten tegen het gebruik van zijn of haargegevens voor direct marketing. Daartoe kan de uitbater van deze website op de hoogte worden gebracht. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van de persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de gebruiker via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de uitbater van deze website, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens.


Indien nodig kan de gebruiker ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Er kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard worden verzameld, zoals type van de webbrowser of IP-adres, het besturingsprogramma dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de deze website is gekomen, of waarlangs die wordt verlaten. Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


TOEPASSELIJK RECHT


Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat de gebruiker zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het arrondissement Gent en dat de gebruiker aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.


BEHEERDER VAN DEZE WEBSITE


E-mail: maxpoelman@hotmail.com

© Poemadesign * Privacy * Cookies * Disclaimer