Homepagina Geschiedenis Bestuur Reglementen en kalender 2018 Uitslagen Vis v/d Maand


Tuurkes Vissite

Put 1 Zuiveraar

V V H V


website view counterRoyal Fishing Club Gantois vzw.

Voorzitter: Patrick Verhoeven


Ovenveld - 9090 Melle

Telefoon: 0486/441426

E-Mail:info@rfcg.be


Vzw nr.:  410.594.169


Vzw Rekening nr:  BE 89 0682 3259 2485


Sinds

1888

Royal Fishing Club Gantois Royal Fishing Club Gantois, gevestigd aan Ovenveld 9090 Melle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


Marnix Poelman

Functionaris Gegevensbescherming van Royal Fishing Club Gantois


Cauwerburg 278F - 9140 Temse

GSM 0479/195.671

E-Mail : maxpoelman@hotmail.com

https://www.royalfishingclugantois.be


Persoonsgegevens die wij verwerken


Royal Fishing Club Gantois verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor - en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maxpoelman@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Royal Fishing Club Gantois verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Het afhandelen van uw betaling en de verwerking van de lidkaarten.

- Het toesturen van correspondentie aangaande alle activiteiten van Royal Fishing Club Gantois

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal uit te kunnen voeren.

- Publicatie uitslag wedstrijden op de sociale media en op de website.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Royal Fishing Club Gantois bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Royal Fishing Club Gantois verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Royal Fishing Club Gantois gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Royal Fishing Club Gantois gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie uitgebreide cookieverklaring op deze website


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Royal Fishing Club Gantois en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maxpoelman@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot

inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,maar binnen vier weken, op uw verzoek. Royal Fishing Club Gantois wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Royal Fishing Club Gantois neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via maxpoelman@hotmail.com