Sinds

1888


Tuurkes Vissite

Put 1 Zuiveraar

V V H V


GNC Hengelsport

Oosterzele

Homepagina Geschiedenis Bestuur Kalenders 2018 Reglementen 2018 Wedstrijduitslagen   EvenementenRoyal Fishing Club Gantois vzw.

Voorzitter: Frank Baczkowski


Kloosterstraat 100 - 9090 Melle

Tel.: 09/252.23.90 - Gsm: 0474.477.281


Vzw nr.:  410.594.169


Vzw Rekening nr:  BE 89 0682 3259 2485


website view counter

VZW ROYAL FISHING CLUB GANTOIS 2018

Reglement op de visserij:

Art. 1. Op de twee wateren in het beheer van de R.F.C.G. mag het hele jaar door dag en nacht gevist worden. Er is geen gesloten seizoen.

Art. 2. Het aantal toegelaten hengels is voor elke hengeldiscipline bepaald op 6. Ze moeten bij het vissen elkaar opvolgen. De afstand tussen iedere hengel mag maximaal 3 m zijn, zelfs indien er geen andere hengelaars in de buurt zijn. De vrije ruimte tussen 2 opeenvolgende hengelaars moet minimum 5 m zijn.Er mogen maximum 4 hengels gebruikt worden voor het karpervissen, 3 hengels bij het vissen met levend of dood aasvisje en 2 lijnen van paaszaterdag tot en met de daaropvolgende vrijdag. (forellen).

Er dient recht vooruit gevist te worden, zonder hierbij andere vissers/stekken te belemmeren.

Art. 3. Het vissen met één kunstaashengel (spinner, lepel, kunstvlieg, plug) is toegelaten op alle twee de viswaters. In afwijking van art 2 waarbij vissen met 6 hengels is toegelaten, mag bij het vissen met kunstaas slechts 1 hengel in gebruik zijn.

Art. 4. Gedurende de paaitijd is het verboden te vissen in de paaizones.

Art. 5. Het bestuur kan, in het belang van het visserijbeheer, voor bepaalde vissoorten of voor bepaalde hengeltechnieken, sluitingen, verbodsperiodes of beperkingen bepalen. Het kan ook tot de algemene sluiting beslissen tijdens de bepotingsperiode van een of meerdere viswaters.

Art. 6. De toegelaten vistuigen zijn, alle hengeltypes voorzien van: één enkele haak of één dubbele per hengel. Alle andere tuigen zijn verboden.

Art. 7. Als hulpmiddel bij het landen van gedrilde vis is het schepnet toegelaten. De gaffel is verboden.

Art. 8. Het is nochtans toegelaten een kruisnetje van maximaal 1m² te gebruiken voor het vangen van aasvisjes. Met dat net mag niet gevist worden binnen een zone van 10 meter rond een actieve hengelaar.

Art. 9. Voor het onthaken van grotere vissoorten zoals karper, snoek, snoekbaars, dient men gebruik te maken van een onthakingsmat.

Art. 10. Leefnetten mogen enkel gebruikt worden tijdens de wedstrijden door de club ingericht, dit om beschadiging en diefstal van vissen tegen te gaan. Deze zijn wel toegelaten bij het forellenvissen . Het gebruik van bewaarzakken is verboden!

Art. 11. Telegeleide boten zijn niet toegelaten.Het is aan te raden recht voor u te vissen.

Art. 12. Het aanduiden van vaste visplaatsen door gelijk welk hulpmiddel is verboden.  

Art. 13. Karper en lauw mag niet meegenomen worden. Karpervisserij is met haken zonder weerhaak

Art. 14. Edele vissoorten: wees sportief  gebruik enkele haken ;beperk u op gebruik van : kabels ,dreggen en dubbele haken !!!

                Er is een totaal meeneemverbod voor snoek op alle 2 de viswaters voor onbeperkte duur!

Er mogen door éénzelfde lid niet meer dan 1 snoekbaars van minimum 55 cm, per dag meegenomen worden. Elke andere gevangen vis boven dit aantal dient onmiddellijk te worden teruggezet.

Edele vissoorten kunnen ook niet aan andere leden worden doorgegeven boven het hierboven vermelde aantal.

Alle ondermaatse vis moet, dood of levend, onmiddellijk na het drillen teruggezet worden en de visdraad moet altijd afgeknipt worden in plaats van te onthaken.

Art. 15. Gevangen vis mag noch verminkt, noch aan het water gekuist worden. Hij moet steeds op zijn lengte kunnen gecontroleerd worden.

Art. 16. De lidkaart is strikt persoonlijk en geeft slechts aan de titularis recht tot vissen. De lidkaart moet op elk verzoek aan ieder ander lid getoond worden. De hengelaar moet zijn lidkaart bij zich hebben en wordt geacht zijn reglementen te kennen. De kinderen van leden mogen, tot en met 16 jaar, vissen met één hengel van het lid en in de onmiddellijke omgeving van de ouder. Echtgenotes genieten deze gunstmaatregel niet.

Art. 17. Elk lid heeft het recht een ander lid op de naleving van het visserijreglement te controleren en heeft als plicht geconstateerde overtredingen te melden aan het bestuur.

Art. 18. Het bestuur kan beslissen over een eventuele sanctie tegen overtreders met : een blaam, een tijdelijk visverbod of een totale schorsing. Een gesanctioneerd lid kan tot zijn verdediging gehoord worden. Tuchtmaatregelen worden in de volgende briefwisseling aan de leden gemeld.

Art. 19. Wie het viswater tijdelijk verlaat mag zijn visplaats bezet houden, maar moet zijn hengels inhalen en rechtop plaatsen.

Art. 20. De leden hebben als plicht de oevers rein te houden. Het is verboden de oevers uit te graven en zwerfvuil achter te laten. Het is aangeraden geen schade toe te brengen aan de goederen van oeverbewoners om elk geschil te vermijden.

Art. 21. Voor ongevallen die zouden voorkomen uit het beoefenen van de sportvisserij of uit het gebruik van de overzetschuiten, wijst de VZW RFCG alle verantwoordelijkheid af.

Art. 22. Het bestuur kan overgaan tot het uitzetten van bijzondere vissoorten (forel), zonder dat zulks dient beschouwd te worden als een verworven recht.


Wedstrijdreglement:

Art. 1. De wedstrijden ingericht door de R.F.C.G. zijn voorbehouden aan haar leden.

Art. 2. Data, viswater en inleggeld worden vastgelegd door het bestuur. Het totale inleggeld wordt aangewend als prijzengeld.

Art. 3. De inschrijving gebeurt aan het water waar de wedstrijden plaatsvinden en dit tot 12u. Daarnaast dient volgend schema te worden gerespecteerd.

- 12u : trekking van de nummers    -     17u55: laatste 5 min. van de wedstrijd

- 13u55 : zwaar voederen + leefnet in het water   -     18u00: einde van de wedstrijd
14u00: einde zwaar voeren + startsignaal vissen   -      dril tot 15 min. na eindsignaal

Een gehaakte vis voor het eindsignaal telt nog !!!

Steuren tonen aan uw gebuur en direct terug zetten. Gewicht wordt jaarlijks herbekeken

Feeder inschrijving tot de dag er voor 17 u

Art. 4. Alle aassoorten en alle lokaassoorten zijn toegelaten. Bij amorce mag max. 1 doos (=2,2 pins) gebruikt worden. Indien er wijzigingen zijn zullen deze op de mailing vermeld worden. Tubifex verboden

Art. 5. Bijvoederen mag met één hand tot duiveneigrootte; geen biljartballen !

Art. 6. Alle gevangen vis komt in aanmerking.

Art. 7. Het gebruik van de werphengel is niet toegelaten, uitgezonderd op dekoningsvissing en de match en feederwedstrijden..

Art. 8. Een kleinmazig(min 2.5 meter lang) leefnet is verplicht, dit om na weging de gevangen vis ongeschonden terug te zetten. Max 15 kg per leefnet (ook op koppelvissing.)

Art. 9. Er wordt gevist naar het zuiver gewicht bij toekenning van 1 punt per gram.

Art. 10. Het kampioenschap gaat over 5 witviswedstrijden. De punten van de 4 beste resultaten worden daartoe samengeteld. Om kampioen te worden moet men aan minstens 4 wedstrijden deelnemen.

Art. 11. De koningsvissing is een afzonderlijke wedstrijd welke plaatsgrijpt op een afzonderlijke datum. Om koning of prins te zijn, moet men niet meedoen aan het kampioenschap. Match en feeder toegelaten vanaf 2017.

Art. 12. Zijn koning en prins van de maatschappij, de winnaar en de tweede geklasseerde van de koningsvissing.

Art. 13. Maximale lengte van de wedstrijdhengel is 11,50 m, de lijnlengte is onbeperkt.

Art. 14. Wie driemaal na elkaar de koningstitel wint, wordt tot keizer gekroond.

Art. 15. Gebeurlijke klachten moeten onmiddellijk na de wedstrijd aan de wedstrijdcommissie gemeld worden. De commissie zal een oordeel vellen. Haar beslissing is bindend en niet vatbaar voor beroep.

Art. 16. Op onregelmatigheden betrapte deelnemers worden van het kampioenschap uitgesloten.

Art. 17. De VZW RFCG is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijden.Vernieuwde uitgave van 15 december 2017, vervangt alle vorige.


© Poemadesign * Privacy * Cookies * Disclaimer